ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Служба зеленила

Сектор Градског зеленила обавља послове одржавања зелених површина у граду, као и одржавање градске плаже "Стари град" према програму Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем. У својој надлежности газдује шумским једницама "Велики забран", "Мали забран" и "Летњиковачка шума" површине око 158 хектара.

Сектор градског зеленила бави се производњом и узгојем сезонског цвећа и дендролошког садног материјала у расаднику површине 4 хектара. У плану пословања је и одржавање неуређених површина у граду, према решењима добијеним од Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове града Шапца. У план редовног одржавања зелених површина улазе и двориште Дуњића куће, простор испред Градске управе, спомен обележје на Мишару, као и прилаз плажи "Стари град".