ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Димничарске услуге

Димничарске улуге обављају се у циљу доброг функционисања димоводних и ложишних објекат и уређаја, као и спречавање загађења ваздуха и животне средине, и заштите од пожара.
У димничарске услуге спадају:
- Чишћење димоводних и ложишних објеката за централно грејање, остале инсталације за заједничко грејање у стамбеним и пословним зградама
- Чишћење и изношење чађи
- Димничарска контрола исправности објеката и уређаја
- Димничарски преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних инсталација и објеката
- Чишћење вентилационих канала и уређаја у просторијама за производњу хране

Димоводни и ложишни објекти обавезно се чисте у одређеним временским размацима, а у сарадњи надлежне инспекције: Стамбено - комуналне инспекције града Шапца и Ватрогасног батаљона Шабац.