ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Живинарник

Пијаца "Живинарник" налази се у улици Жике Поповића у Шапцу. Централна је зелена пијаца са дугом традицијом која има намену робне пијаце. Пијаца располаже са 211 продајних места -147 тезги у зеленом делу и анекс који се налази ван ограде пијаце, 24 тезге у робном делу, 16 места са расхладним витринама и 24 места на платоу за продају расадног материјала и цвећа. Поред продајних места у склопу пијаце налази се и пет локала за издавање.