ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Продавница зеленила

Продавница послује у оквиру Јавног комуналног предузећа "Стари град", Сектор градског зеленила. Налази се у улици Цицварића бб, иза Камичког гробља. Основна делатност је продаја садног и дендро материјала - украсног шибља, лишћара, четинара и сезонског цвећа, као и новогодишњих јелки.

У продавници зеленила грађани могу купити и типске посуде - канте за отпад. Радно време је од понедељка до петка од 07 - 15 часова. У периоду мај-јун и октобар- новембар, радно време је од 08.00-15.00, суботом од 08.00 - 13.00 . Руководилац Сектора зеленила Славица Радановић, контакт телефон: 015/341-098