ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Служба изношења смећа

Служба изношења смећа обавља послове изношења комуналног отпада са територије града Шапца, приградских насеља, а од септембра 2015. године, смеће се организовано односи са подручја сеоских месних заједница на територији Града Шапца. Са територије градски и приградских месних заједница годишње се однесе 25,5 хиљада тона отпада. Свакога дана, Служба изношења смећа прикупи 70 тона отпада, а ова статистика се свакодневно увећава повећањем броја корисника са сеоског подручја.

Служба изношења смећа пружа услуге за око 27.000 корисника са територије града Шапца, као и приградских насеља. Овај број, увећаван је током 2016. године проширењем услуге на сеоско подручје. Послови у служби обављају се свакодневно у сменама. Прикупљено смеће одвози се на Трансфер станицу у Шапцу, одакле се, припремљено, камионима тегљачима, одвози на Регионалну депонију "Срем-Мачва" у Сремској Митровици.


Служба запошљава око 60 радника, а поседује 16 камиона – смећара, 7 камиона – подизача за подизање и одвожење смећа у контејнерима. Поред тога, за одношење кабастог отпада користе се трактори. Трактори се стављају у функцију одношења зеленог, кабастог и другог отпада, редовним одношењем или по позиву.