ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Служба јавне хигијене

Служба јавне хигијене обавља послове који су задати Програмом одржавања јавне хигијене у граду. Основна делатност је одржавање чистоће на улицама, прање улица и површина у граду, као и кошење уличних травњака, односно, травњака између коловоза и тротоара.

У току једне године запослени у овој служби ЈКП"Стари град", ручно очисте око 100 милиона квадратних метара површина, оперу око 50 милиона квадратних метара градских улица ( 30 милиона у ноћном режиму рада и 20 милиона квадратних метара градских улица и тротоара у току дневног рада). Ноћно прање улица предвиђено је у само у летњем режиму рада службе.


Служба јавне хигијене запошљава око 60 радника. Поседује пет камиона – цистерни за прање улица запремине 11.000 литара. Такође, служба на располагању има и две чистилице. Једна је већег габарита, којом се обавља чишћење и припрема за прање градских површина, чиме је решен проблем запушења уличних сливника. Мања чистилица се користи за чишћење пешачке зоне и главне улице града, тротоара, стаза у парковима и насељима колективног становања – насеље Тркалиште у Шапцу.