ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Руководство

Председник надзорног одбора ЈКП "Стари град"
др Миленко Матић
БИОГРАФИЈА
Година и место рођења: 1959, Шабац,Србија
Образовање: Школа за резервне официре у Београду
Медицински факултет Универзитета у Београду (Одељење у Крагујевцу)
Шабачка гимназија
Основна школа "Селе Јовановић" Шабац
Звање: Доктор медицине
Радно искуство:Дом здравља "Др Драга Љочић" у Шапцу (1985.-)
(Служба за здравствену заштиту одраслог становништва)

чланови Надзорног одбора
Ненад Томић
БИОГРАФИЈА

рођен: 24.01.1977.
брачни статус: ожењен
звање:дипл.хемичар
радно искуство:Градска управа, ЈКП "Стари град", ЈП "Срем-Мачва"
контакт:nenad.tomic@srem-macva.rs


Зоран Дамњановић
БИОГРАФИЈА

рођен:03.01.1960.године
брачни статус: ожењен
звање:всс - дипл.ецц
радно искуство:ЈКП" СТАРИ ГРАД" Шабац 32 године стажа
конатакт: zoran.damnjanovic@jkpstarigrad.rs

директор
Снежана Ђокић
БИОГРАФИЈА

рођена: 14.05.1967.године
звање: дипломирани инжењер технологије
радно искуство: Метал-Хемико доо Шабац
Зорка- Минерална ђубрива, Шабац
контакт: snezana.djokic@jkpstarigrad.rs
015/334-613 лок. 102

помоћник директора
Сектор финансијско-књиговодствено, контролно инкасантске службе и комерције
Иван Јеротић

015/334-613 лок. 105

руководилац Сектора градске чистоће

Зоран Дамњановић
015/334-613 лок. 111

руководилац Сектора погребних услугаи Сектора правних, кадровских и општих послова
Александар Станковић
015/334-613 лок. 104

руководилац Сектора зеленила
Славица Радановић
015/341-098

руководилац Техничког сектора
Владимир Цвејић
015/334-613

руководилац Сектора пијаца

Синиша Ђаковац
015/343-566