ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Ново гробље

Ново гробље је отворено 1997. године на Летњиковачкој коси у Шапцу. План је да ово гробље буде централно градско гробље. Тренутно заузима површину од четири хектара.

Садашњи капацитет је 7.567 гробних места, од тога 2.736 слободних и 95 гробница. На овом гробљу, у току једне године, обави се око 350 сахрана. Сектор погребних услуга годишње припреми око 3.000 нових гробних места.