ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Село

Шабачко Јавно комунално предузеће "Стари Град" почело је средином септембра 2015. године, организовано одношење смећа са подручја сеоских месних заједница. Први камион прикупио је отпад из месних заједница Оридског басена. Услуга одношења смећа на сеоском подручју износи 530,00 динара на месечном нивоу. Почетак рада Регионалне депоније "Срем-Мачва" био је технички предуслов за почетак овог веома значајног посла. Проширивање услуге обухватило је све кориснике у сеоским месним заједницама на територији града Шапца.

Задужење корисника, у зависности од места у коме живе, рачуна се према запремини посуде коју домаћинства набаљају самостално, са заједничком запремином од по 120 литара или према количини проиведеног отпада који се одлаже у контејнере (Поцерина). Акценат се ставља на примарну селекцију отпада, а Јавно предузеће "Стари град" јединствено је у Србији по томе, што у сарадњи са локалном самоуправом, ради на уклањању опасног отпада тј. амбалаже од пестицида, коју житељи села одлажу у посебне вреће, које добијају од ЈКП "Стари град" три пута у години. За посао изношења смећа са сеоског подручја набављена су четири камиона. Надзор и контролу одношења смећа са подручја сеоских месних заједница обавља Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове Шабац. Сваки вид несавесног понашања грађана санкционише се у складу са Одлуком града Шапца, прописаном казном. Висине новчаног износа казне креће се од 5.000 динара за физичка, до 50.000 динара за правна лица и предузетнике.


РАСПОРЕД ОДНОШЕЊА СМЕЋА СА СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА

ПОНЕДЕЉАК


1. Орашац
2. Мрђеновац
3. Орид – први део
4. Миокус
5. Предворица
6. Прњавор
7. Десић
8. Радовашница
9. Грушић
10. Цуљковић
11. Бела Река

УТОРАК

1. Орид – други део
2. Корман
3. Жабар
4. Табановић – први део
5. Липолист
6. Петковица
7. Рибари
8. Слатина
9. Бојић
10. Волујац
11. Поцерски Метковић

СРЕДА

1. Табановић – други део
2. Шеварице
3. Петловача
4. Слепчевић
5. Скрађани
6. Змињак
7. Дуваниште
8. Синошевић
9. Накучани – Цвејића мала
10. Волујац - главна
11.Двориште
12. Милошевац

ЧЕТВРТАК

1. Мачвански Причиновић
2. Церовац
3. Штитар
4. Горња Врањска
5. Мала Врањска
6. Румска
7. Криваја

ПЕТАК

1. Дреновац
2. Богосавац
3. Добрић
4. Варна
5. Маови
6. Метлић
7. Заблаће