ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Тржница

Пијаца "Тржница" (ул Трг Ђачког батаљона бб, Шабац) је најстарији пијачни објекат са наменом зелене и робне пијаце, и једини објекат затвореног типа. Због локације зграде која је подигнута 1939. године објекат је од стратешког значаја за предузеће и град.

Као градско добро заштићена је од стране Завода за заштиту споменика културе.


Зграда располаже са 136 продајних места (98 тезги у зеленом делу, 18 тезги у робном делу и 20 места са расхладним витринама). Поред продајних места у склопу пијаце налази се и једанаест локала за издавање.