ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Камичак

Пијаца "Камичак" нализи се у улици Хајдук Вељковој у Шапцу. То је стара зелена пијаца намењена искључиво за продају пољопривредних производа.

Пијаца располаже са 165 продајних места -132 тезге у зеленом делу и 33 места на платоу за продају расадног материјала и цвећа.