ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градО намаОрганизациона шема

Организациона шема

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈКП" СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ

директор
Снежана Ђокић

помоћник директора
Иван Јеротић

Сектор услуга 1
Градска чистоћа
руководилац Зоран Дамњановић

Сектор услуга 2
Погребна служба
руководилац Александар Станковић

Сектор услуга 3
Градско зеленило
руководилац Славица Радановић

Сектор услуга 4
Пијачна служба
руководилац Синиша Ђаковац

Технички сектор
руководилац Владимир Цвејић

Сектор финансијских и књиговодствених послова и комерције

Сектор правних, кадровских и општих послова
руководилац Александар Станковић

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП" СТАРИ ГРАД" ШАБАЦ

Председник Надзорног одбора
др Миленко Матић

Чланови Надзорног одбора
Ненад Томић
Зоран Дамњановић