ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Стадион

Пијаца "Стадион" налази се у Поцерској улици у Шапцу. Превасходно је робна пијаца у чијем склопу постоји и мањи део одређен за зелену пијацу.

Пијаца има 135 продајних места -14 тезги у зеленом делу, 113 тезги у робном делу и осам места на платоу за продају расадног материјала и цвећа.


Поред продајних места у склопу пијаце налазе се и два локала за издавање.