ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Продавница погребне опреме

Продавница погребне опреме ЈКП "Стари град"
Грмићска бб Шабац ( круг Опште болнице)
Kонтакт тел: 015-343-318 и 064/85-87-001

Продавница погребне опреме ЈКП “ Стари град”, која се налази у кругу Опште болнице “ др Лаза К. Лазаревић” у Шапцу, у оквиру својих услуга, организује све што је потребно за испраћај преминулог.

Након смрти сродника, најцелисходније је да представник породице, сродник или друга особа која води бригу у покојнику, позове Продавницу погребне опреме на контакт тел: 015- 343-318 и направи договор између породице преминулог и ЈКП “Стари град” Шабац.

По доласку у Продавницу погребне опреме у болничком кругу, представнику породице, ЈКП “Стари град” ће омогућити избор погребне, као и пратеће опреме.