ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градО намаОсновна делатност

Основна делатност

Основна делатност ЈКП "Стари град" Шабац је сакупљање
отпада који није опасан, шифра делатности 3811.
Делатност ЈКП "Стари град" организована је у шест сектора:

Сектор градске чистоће
Сектор градске чистоће у свом саставу има три службе: Службу изношења смећа, Службу јавне хигијене и Службу зоохигијене.

Сужба изношења смећа
Служба изношења смећа сакупља и одвози комунални отпад са целокупне територије града Шапца, приградских и сеоских месних заједница. Такође, обавља и селективно одношење пет амбалаже.

Служба јавне хигијене
Служба јавне хигијене обавља послове на одржавању хигијене и чистоће површина у граду.

Служба зоохигијене
Служба зоохигијене организује и обавља активности на уклањању паса луталица са територије града и приградских насеља. Поседује Прихватилиште за псе, једно од најмодернијих у Србији, а све активности обавља у складу са законима који регулишу ову област.

Сектор погребних услуга
Сектор погребних услуга је део ЈКП "Стари град" Шабац, чија је основна делатност сахрањивање и одржавање градских гробаља - Камичког, најстаријег градског гробља, Доњошорског и Новог гробља у Шапцу.

Сектор градског зеленила
Сектор градског зеленила обавља послове одржавања зелених површина у граду, као и одржавање градске плаже "Стари град", према програму Јавног предузећа за управљање грађевинским земљиштем. У својој надлежности газдује шумским једницама "Велики забран","Мали забран" и "Летњиковачка шума" површине око 158 хектара. У оквиру Сектора послује и сопствена продавница.

Сектор пијаца
Сектор пијаца, поред управљања пијацама, којих има шест у Шапцу, води бригу и о организацији недељног вашара, "Бувљака". Такође, у делатности спада и издавање пословног простора који се налази на пијацама, али и организација шабачког Малогоспојинског вашара. Главни пијачни дан у Шапцу је петак.

Технички сектор
Технички сектор је организациони део Јавног комуналног предузећа "Стари град" који обавља техничке услуге и за потребе предузећа припрема техничку документацију, складишти резервне делове, репроматеријал и средства хигијенско- техничке заштите. Поседује две службе: Службу за одржавање возила и машина и Службу за грађевинко-занатске радове.

Административно- правни сектор
Седиште административно - правног сектора је у Управној згради предузећа, Хајдук Вељкова бб,Шабац