ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац

Погребне услуге

Сектор погребних услуга је део ЈКП "Стари град" Шабац, чија је основна делатност сахрањивање и одржавање градских гробаља. Одлуком Града Шапца о сахрањивању и гробљима на територији града ( Службени лист града Шапца 28/09;28/10;3/12 и 5/14) управљање и одржавање шабачких гробаља поверено је Јавном комуналном предузећу "Стари град".
Град Шабац има три гробља: Доњошорско, Камичко и Ново гробље -Летњиковачка коса.
Руководилац сектора је Mилош Радовановић