ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градРадно време

Радно време

Служба изношења смећа
радним данима 07.00 -22.00
викендом 07.00 -15.00

Служба јавне хигијене
радним данима 07.00 - 22.00

Служба зоохигијене
радним данима 07.00 - 15.00

Сектор погребних услуга
Гробља


у периоду од 1. априла до 30. октобра
радно време гробаља је од 07.00 - 21.00

у периоду од 1. новембра до 31. маја
радно време је од 07.00 - 18.00

Продавница погребне опреме
радно време 07.00 - 20.00

Сектор градског зеленила
радним данима 07.00 - 15.00
У периоду мај-јун и октобар- новембар, радно време је од 08.00-15.00, суботом од 08.00 - 13.00

Сектор пијаца
у периоду од 1. априла до 30. септембра
радно време зелених и робних пијаца је од 07.00 - 17.00

Сточна пијаца ради током читаве године 24 сата

Кванташка пијаца ради током читаве године 24 сата

Ауто пијаца ради само суботом од 06.00 - 13.00

Технички сектор
радним данима од 07:00 - 15:00

Кол центар:
радним данима од 07.00 - 15.00