ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градГалеријаГомиле смећа после вашара

Гомиле смећа после вашара

Радници ЈКП "Стари град" почели су чишћење Михајловца после Малогоспојинског вашара.