ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градАктуелноОптимистично у Нову годину

Оптимистично у Нову годину5. јануар 2017.

У најновијем броју „Гласа Подриња“ в.д. директора ЈКП „Стари град“ Снежана Ђокић, говори о пословима које је ово предузеће урадило у протеклој години. Она је истакла да је проширење одношења комуналног отпада са сеоског подручја један од најважнијих пројеката у 2016. години. Подељене су еко-вреће у које корисници одлажу пет-амбалажу, лименке и папир, ради лакше селекције отпада за рециклажу. Такође, у села Поцерине испоручено је 400 контејнера, јер због конфигурације терена не постоји могућност да се приђе сваком домаћинству појединачно. Ђокићева је навела да су због проширења услуга набављена три возила, аутосмећара. Озбиљно се кренуло и са примарном селекцијом отпада – на територији града опремљена су 44 „рециклажна острва“ постављањем наменских контејнера за папир и пластичну амбалажу. Осим тога, проширен је програм одржавања зелених површина и то услугама кошења, одржавања јавне хигијене и садњом дрворедних садница и цвећа. Отворен је кол-центар преко ког грађани могу добити све информације о услугама, акцијама, ценама предузећа, али и дати своје сугестије и изнети примедбе. Планови за 2017. године иду у правцу ширења мреже рециклажних острва и примарне селекције отпада у градском и у сеоскпм подручју. Биће покренута акција у којој ће се преузимати кабасти отпад из индивидуалних домаћинстава по позиву. Поставиће се и посебне посуде за пепео у зимском периоду. Планира се и проширење Прихватилишта за псе, истакла је између осталог в.д. директор ЈКП „Стари град“ Снежана Ђокић за овај шабачки недељник.