ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градАктуелноРАСПОРЕД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА ОД 22 - 26. АПРИЛА

РАСПОРЕД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА ОД 22 - 26. АПРИЛА15. април 2019.

ПОНЕДЕЉАК 22. април

1. Прњавор - слободна недеља
2. Оридски басен, Корман, Жабар - кућни комунални отпад
3. Поцерина - Цуљковић, Радовашница, Десић, Милошевац, Грушић - мешани комунални отпад

УТОРАК 23. април
1. Рибари, Петковица, Бела Река, Липолист - слободна недеља
2. Табановић, Шеварице - кућни комунални отпад
3. Поцерина - Метковић, Слатина, Бојић, Двориште, Волујац - мешани комунални отпад

СРЕДА 24. април
1. Мачвански Причиновић - кућни комунални отпад
2. Слепчевић, Дуваниште, Скрађани, Змињак, Петловача - слободна недеља
3. Поцерина - Синошевић, Накучани, Забалаће - мешани комуналнилни отпад

ЧЕТВРТАК 25. април

1. Дреновац - кућни комунални отпад
2. Мала Врањска, Горња Врањска, Церовац, Штитар - слободна недеља
3. Поцерина - Румска, Метлић, Липове Воде - мешани комунални отпад

ПЕТАК 19. април

1. Маови, Богосавац, Варна, Добрић - слободна недеља
2. Поцерина - Криваја, Букор - мешани комунални отпад