ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градАктуелноРАСПОРЕД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА ОД 10 - 14. JUNA

РАСПОРЕД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА ОД 10 - 14. JUNA9. јун 2019.

ПОНЕДЕЉАК 10. jun

1. Прњавор - кућни комунални отпад
2. Оридски басен, Корман, Жабар - слободна недеља
3. Поцерина - Цуљковић, Радовашница, Десић, Милошевац, Грушић - мешани комунални отпад

УТОРАК 11. jun
1. Рибари, Петковица, Бела Река, Липолист - кућни комунални отпад
2. Табановић, Шеварице - слободна недеља
3. Поцерина - Метковић, Слатина, Бојић, Двориште, Волујац - мешани комунални отпад

СРЕДА 12. мај
1. Мачвански Причиновић - слободна недеља
2. Слепчевић, Дуваниште, Скрађани, Змињак, Петловача - кућни комунални отпад
3. Поцерина - Синошевић, Накучани, Забалаће - мешани комуналнилни отпад

ЧЕТВРТАК 13. jun

1. Дреновац - слободна недеља
2. Мала Врањска, Горња Врањска, Церовац, Штитар - кућни комунални отпад
3. Поцерина - Румска, Метлић, Липове Воде - мешани комунални отпад

ПЕТАК 14. jun

1. Маови, Богосавац, Варна, Добрић - кућни комунални отпад
2. Поцерина - Криваја, Букор - мешани комунални отпад