ЈКП Стари град, Хајдук Вељкова бб, Шабац
ЈКП Стари градГалеријаРециклажно двориште

Рециклажно двориште

Налази се у непосредној билизини постројења за пречишћавање отпадних вода, на простору које је у надлежности ЈКП "Стари град" Шабац и Регионалне депоније Срем-Мачва. Овде се обавља примарна селекција отпада, а грађани имају прилику да умање висину месечног рачуна за комуналне услуге, у зависнсти од прикупљеног отпада.